Uhruc Duası

0
1887

Uhruc Duası Ve Önemi

”Uhruc duası ”olarak bilinen bu dua, hemen her derde deva dua olarak okunan yarı Uhruç duası Arapça bir duadır.

Uhruc Duası Fazileti

Uhruc duasi Yel (kulunç), bel ağrısı, cinler ve perilerden gelen rahatsızlıklar, vücuda giren şeytanlar için okunan duadır. Uhruç ne demek; çık git demek yani uzuvda olan şeytan veya cinlere git demek.

Uhruc Duası Ne İçin Okunur

Uhruç duasi migren ,baş, diş, göz, kulak gibi vücuda giren ağrıları çıkarmak için okunan etkili bir duadır.

Uhruc Duası Arapça

Euzü billahi mine’ş-şeytanir racim Bismillahir rahmanir rahim

Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi uhruc ve billahi uhruc ve lillahi uhruc ve tallahi uhruc ve billahillezi uhruc ve bihakkı Tevrat-ı Musa uhruc bihakkı İncil-i İsa uhruc ve bihakkı Zebur-i Davud uhruc
Ve bihakkı Furkan-ı Muhammed uhruc ve 124 bin peygamber hürmeti için uhruc.
Ve Cebrail ve Mıkail ve İsrafil ve Azrail hürmeti için uhruc.
Ve sekiz cennet ve yedi cehennem hürmeti için uhruc.
Kamer ve şems hürmeti için uhruc. Kar ve yağmur hürmeti için uhruc.
Harut ve Marut hürmeti için uhruc. Mağarada yatan gaziler ve Ashab-ı Kehf hürmeti için uhruc. Şam ve Bağdat ve Mısır evliyaları hürmeti için uhruc.
Trablus ve Tunus ve Cezayir erleri hürmeti için uhruc. Zağvan ve Kayrayan evliyalar hürmeti için uhruc.
Mekke ve Medine’de yatan enbiyalar hürmeti için uhruc.
Ve Kuds-ü şerif hürmeti için uhruc. Ve Beyti’l-Mamur hürmeti için uhruc ve dört bin dört yüz tabakat erenleri hürmeti için uhruc.
Ve Hatemü’n-nebiyyin Muhammedü’r-Resulullah hürmeti için uhruc.
Ve bi-hürmeti Arşi’l-Azim uhruc. Felekin hasenattin,felekin hasenatin, felekin hasenat. Şerberaşiyyen (3 defa ) Karkaraşiyyan.(3 defa ), Seccedet (3 defa ).
Mulhakan (3 defa ), Evlazzan (3 defa ), Bihi (3 defa ), Üskün (3 defa ), Uhruc!
Bi-hurmeti hazihi Allahümme 6666 ayat-ı Kur’an hürmeti için uhruc.
Yel isen, karayel isen, bevasır isen uhruc.
Muhammed Mustafa (s.a.v) perilerinden isen uhruc. Seyyid Ahmed-, Kebir perilerinden isen uhruc.
Süleyman peygamber perilerinden isen uhruc. Kaf Dağı ardındaki perilerden isen ve pınar başında ve ayağında ve ağaçlar dibinde ve sular kenarında olanlardan isen uhruc.
Narla karışıp gelenlerden isen uhruc. Yarım baş ağrısından isen uhruc.
Göz, bel ve her ne ağrıyla girdinse uhruc.
Yetmiş iki halkın mazlemesi (inlemesi) seni tutsun. Eğer koyup gitmezsen uhruc.
Eğer koyup gitmezsen karayel seni kapsın uhruç. La havle vela kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l Aziym. Ya Allah, ya Allah, ya Allah; Lutfen, lutfen, lutfen.

Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi ve billahi ve tallahi ve minellah. La naksudu sivake ve entel melikül müheyminü fevkal arşi’l-Aziym. Ente’l-Melikü’r-Rahim. Kesirül hayri Rahimen, Raufen, Vahiden, Sameden, Azizen, Azıymen, Ğaffaran, Kahharan ve Meliken Settara.
Ya Hannan, ya Mennan ya Rahim, ya Rahman. Bihakkı sureti’r-Rahman. YaFettah, ya Rezzak, ya Ğanniyyü, ya Muğni. İkdi haceti ve tekfini mühimmati ya hafiyyel-eltaf neccina mimma nehaf. Vakdi anni’d-deynil-Ekbera.
Euzü billahi Rabbi ve Rabbuküma ve Halıki ve Halikukuma ve Musavviri ve Musavviriküma.
Halikı’s-suveri ve Razıkı’l-beşer.
Euzu billahi min cemii’l-afatı vel ahati ve’l-belai vel emrazi ve’l-eskami vel-keseli ve’l-humudi vel hayal.
Uizü (hamile kitabi) haza bi Esmaike’l-Azam ve alaike’t-temam. Ya zel-Celali vel ikram.

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here