Surhubat Duası

0
1865

Surhubat Duası Nedir ?

Surhubad Duası, Çevirgel veya Döngel Duası denilen duanın daha tesirli olması için okunan kuvvetli bir dilek duasıdır. Yani, bu duayı tek başına okumak yerine Çevirgel Duası ile birlikte okuman daha tesirli olacaktır.

Surhubat Duası Fazileti

Surhubat Duası Anlamı; Sürhubat Duasında sıkça geçen “üskün”, sakinleş, “uhruç” ise dışarı çık manasındadır.

Surhubat Duası Okuyanlar Abdestli okunmalıdır. Ayrıca, iki rekat namaz kıldıktan sonra, tüm kalbinle Allah’a yönelmek ve bu duayı içtenlikle okumak, duanın tesirini arttıracaktır.

Surhubad Duası Nasıl Okunur

Surhubat Duası okurken yalnız olmak ve sessiz bir ortamda bulunmalı.
Duanın kabulüne dair inançlı olmak duanın gücünü arttıracaktır.

Surhubat Duası Ne İçin Okunur?

Surhubat duası gideni geri getirme duası niyetiyle okunur. surhubat duası okuyanlar Çevirgel Duası ile beraber okuduğu zaman kat kat etkili olacaktır.

Surhubat Duası Oku

Surhubad Duası Orijinal Metni – Surhubat Duası Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahil’-azimi ve billahilkerim üskün ya Surhubad.

Ve Bihakki Adem safiyullah hürmeti için üskün ya Surhubad.

Ve bihakkı Nuh neciyullah hürmeti için üskün uhruc ya Surhubad!

Bihakki Şit nebiyullah hürmeti içün üskün uhruç ya Surhubad.

Ve bihakki Tevrat-i Musa aleyhisselam hürmeti için üskün ya Surhubad.

Ve bihakki İncil-i İsa aleyhisselam hürmeti içün üskün ya Surhubad.

Ve bihakki Furkan-ı Muhammed Mustafa Aleyhisselam uhruç ya Surhubad.

Ve bihakki yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti hakkı için üskün ya Surhubad.

Üç yüz on üç mürseller ve peygamberler hürmeti hakkiçin uhruç ya Surhubad.

Ve Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail hürmeti hakkı için üskün ya Surhubad!

Levh u kalem ve on sekiz bin âlem hürmeti hakkı için uhruç ya Surhubad.

Ve sekiz uçmak ve yedi tamu aleyhisselam hürmeti için üskün uhruç ya Surhubad.

Ve arş ve kürsi ve levh ve kalem hürmeti hakkı için uhruç ya Surhubad.

Ay gün ve yağmur ve kar hürmeti hakkı için üskün ya Surhubad.

Ve Medine’de yatan evliyalar ve gaziler ve şehitler hürmeti hakkı için üskün uhruc ya Surhubad.

Beytü’l-Mamur ve Beytü’l-Mukaddes hürmeti hakkı için üskun ya Surhubad.

Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa’nın Kur’an nuru hürmeti hakkı için uhruç ya Surhubad.

Billahil’azimi hakkı için uhruç ya Surhubad.

Felekin hasenatin felekin hasemetin şerberasiyyen serberasiyyen şerberasiyyen behhuzeten behhuzeten behhuzeten mülhakan mülhakan mülhakan ve lutfen ve lutfen ve lutfen bihi bihi bini üskün üskün üskün ya Surhubad!

Hazini kelamullah hürmeti hakkı için uhruç ya Surhubad.

Ve altı bin altı yüz altmış altı ayet hakkı için üskün ya Surhubad.

Üç yüz altmış altı arş-ı azime kelamullah hürmeti hakkı için üskün ya Surhubad.

Sel isen üskün ya Surhubad. Ve Muhammed Mustafa sallalahü aleyhi vesellem perilerinden ise uhruç ya Surhubad.

Ve Seyyid Ahmed-i Kebir perilerinden isen uhruç ya Surhubad.

Ve Süleyman Peygamber perilerinden isen uhruç ya Surhubad.

Kaf Dağı devleri perilerinden isen uhruç ya Surhubad.

Pınar başında ve ayağında ve ağaçlar dibinde ve sular kenarında ve yol caddesinde ve değirmen yerinde ve bu dünyada olan devlerinden ve perilerinden isen üskün uhruç ya Surhubad!

Ve taliye ile gelip koşanlardan isen uhruç ya Surhubad.

Baş ağrısında isen üskün ya Surhubad.

Gelen feriştelerden isen uhruç ya Surhubad.

Ve bel ağrısında isen uhruç ya Surhubad.

Ve bilmediğim marazlardan isen uhruç ya Surhubad.

Ve cümle melik sadatın malzemesini tutsun. Bunun senin ve cümle alem halkının günahı senin üzerine olsun.

Bunu komazsan vazgeçmezsen merdutlardan olasın.

Eğer bir dahi vazgel uyruk incitmeyesin.

Eğer bir dahi tutarsın yetmiş iki milletin ahı seni bitirsin üskün uhruc ya Surhubad.

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here