Sevgi Duası

0
3451

Sevgi Duası

Sevgi duası, Bir kimsenin sevgilisini, muhabbetini kazanmak için yapılan dualardır. Sevmek en güzel duygudur çünkü Allah (c.c) peygamber efendimizi sevdiği için alemleri yaratt yani Kainat sevgi üzerine kuruldu. İnsan sevdiği kişi tarafından sevilmek istemesi en doğal arzudur. Platonik aşıkların en çok ihtiyaç duyduğu dua sevgi dualarıdır. Sevgi kazanma duası herhangi bir kimse için yapıldığı gibi, herkesin sevgisini kazanmak için dua edilebilir. Bazı insanlar sevilmedikleri düşünür, herkes tarafından sevilmek hürmet görmek isterler bu kişiler için herkesin sevgisini kazanmak için sevgi duasını okuyabilirler. Sevgi duası Evli çiftler arasında muhabbet oluşması sevgi bağlarının güçlenmesi, eşinin sevgisini kazanmak için dua okuyabilirler.

Muhabbet ve sevgi duaları çoğumuzun bir şekilde ihtiyaç duyduğu dualardır.
Bazen eşi için kimi sevgilisi için bazı insan uzaktaki birinin sevgisini kazanmak için dua okur.

Sevgi Duaları Denenmiş

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamdi senâi vel kibriyâi zâtı vel hulku küllühüm, abdı ve imâî vel enbiyâü ver rusülü evliyâi ve asfiyâi ve muhammediin rasûlüllahi sallâllahü aleyhi ve sellem. Nebiyyî ve rusülî innî kad zevvectül eşyâe liyedüllû ala vahdâniyyetî eşhedü ve melâiketî sevâtî ve hameletü arşı innî kad zevvectü emetî hakkal bediyh fıtratı ve menbeu kudreti âdemü aleyhisselâm, aleyhi salâtî ve tesbîhî ve tenzîhihî ve tehlîlî ve hüve âyetel kürsî bişehâdeti en la ilahe illâllahü yâ âdemii yâ havvâii üdhulâ cenneti ve kula semeratî velâ takrabâ şeceratî, esselâmü aleykümâ ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cem’ı a’zâi ve cem’ı cevârihı (sevdiğiniz kişinin ismi) alâ hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti (sizin isminiz) bil mehabbetil kaviyyeti veş şediydeti min gayri mühletin bilâ ihtiyarin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne âdeme ve havvâe ve kemâ ellefte beyne mûsâ ve safûrâ ve kemâ ellefte beyne ibrâhîme ve sârâ ve hâcer, ve kemâ ellefte beyne, yûsuf ve züleyhâ ve kemâ ellefte beyne muhammed ve âişey radıyallahü anhüm ve radû anh. Ve bihakkı cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle salâvâtullahi aleyhim ecmaîn. Ve bihakkıl enbiyâi vel mürselîn. Ve sallâllahü alâ hayri halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaînet tayyibînet tâhirîn. Ve selâmün alel mürselîn vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.

Sevgi Duası Etkili

• Bu sevgi ve muhabbet duası tatlı birşey üzerine niyet edilip, kırk bir kez okuyup sevgisi istenilen kişiye yedirilirse aralarında derin bir sevgi ve muhabbet meydana gelir.
• Bu duayı her gün en az bir kez okuyan kimseye herkes sevgi, şefkat ve merhamet nazarı ile bakar.

Sevgi duası nihat hatipoğlu, sevgi kazanmak için dua nihat hatipoğlu duaları olmuş olsada muhabbet ve sevgi duaları arasında en etkili aşk duası en etkili sevgi duası bu duadır.

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here