Nazar İçin Okunacak Dua

0
2039

Nazar İçin Okunacak Dua

Nazar yani göz insanların hayatıni alt üst edecek derecede olumsuz etkileyen bakışlardaki enerjinin kişiyi etkilemesine nazar değmesi denir.

Nazar için okunacak dua, nazardan korunma duası olarak bilinmektedir. Bu nazara karşı dua ile nazar değmemesi için okunacak dua tesiri büyüktür. Bir nevi Nazar ve göze karşı koruma duasıdır.

 

En Etkili Nazar Duası

Nazar Ayeti Arapça

“Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”  (Kalem Sûresi, 51-52)

 

Nazar Ayeti Arapça Meali

“Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..”

 

 

Nazar İçin Okunacak Dualar 

Nazar Duası Arapça

 

Nazar İçin Okunacak Dua Ayet’el Kürsi 

Allahü la ilahe illahü vel hayyul kayyum  l

a te’huzühu sinetüv vela nevm  lehu ma fis semavati ve ma fil ard

men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih

ya’lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm

ve la yühıytune bi şey’im min ilmihi illa bi ma şa’

vesia kürsiyyühüs semavati vel ard

ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym

 

Ayetel Kürsi Meali

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutar, ne bir uyku. Yerdeki ve göklerdeki her şey O’nundur. O’nun katında izni olmadan şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindeki ve arkalarındaki yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O’nun ilminden, O’nun dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü yerleri ve gökleri kaplayıp kuşatmıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

 

 

Nazar İçin Okunacak Dua İhlâs Suresi 

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

 

İhlas Suresi Meali

1. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

2. “Allah Samed’dir. (O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır)”

3. O’ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır.”

4. “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

 

 

Nazar İçin Okunacak Dua Felâk suresi

1. Kul, euzü birabbil felâk,

2. min şerri ma halak,

3. ve min şerri gasikin iza vakab,

4. ve min  şerrin neffassâti fil ukad,

5. ve min şerri hâsidin iza hased.

 

Felak Suresi Meali 

De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

 

 

 

Nazar İçin Okunacak Dua Nâs Suresi

1. Kul, euzü birabbin nâs,

2. melikin nâs, ilâhin nâs,

3. min şerril vasvasil hannas,

4. elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs,

5. minel cinneti ven nâs.

 

 

Nâs Suresi Meali

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Bu Nazar duaları 7 defa suya okunup içilir.

 

 

 

 

 

 

Etiketler: nazar duası arapça, nazar duası oku, korunma duası, nazar muskası, nazar için dua, nazara karşı dua, nazardan korunma duası, nazardan korunmak için dua, bebekler için nazar duası, nazara karsi dua, nazara iyi gelen dualar, göz için dua, nazar için okunan dualar,nazar duası diyanet, nazar duası arapça yazılışı

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here