Nazar Göz Değmesi

0
825

Nazar (göz) değmesi bazı kimselerin gözlerinden çıkan zararlı şuaların canlı ve cansız bir şeye bakıp beğendikleri zaman bozulmalarına sebep olmasıdır.
Günlük yaşamımızda, dini ve sosyal hayatta “nazar değmesi” “nazara gelmek”, sıkça duyulan ve kullanılan cümlelerdir. Halk arasında genellikle, mavi gözlü ve keskin bakışlı bazı kimselerin başka bir insana, çocuğa, güzel bir eşya ve nesneye bakması ile oluşan negatif enerjiyle olağan dışı olumsuz etki, zarar, hastalık ve sıkıntıların, nazar sonucu ortaya çıktığına inanılır.

Nazar ayeti
ünlü velilerden Hasan Basri hazretlerinin de göz değmesine karşı, Kalem sûresinin, 51 ve 52. ayetlerini okuduğu rivayet edilmektedir
O kâfirler Kur’an’ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi.” (Kalem-51) diyor. İşte “Gözleriyle devireceklerdi” demek nazar demektir.
“Göz değmesi hak’tır/gerçektir” (Buhari) buyuran Peygamber Efendimizin (
s.a.v) sevgili torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar değmesine karşı okuyarak dua etmiştir.

“Nazar diye bir şey yok” diyen ayeti, hadisi inkâr etmiş olur

Allah bazı insanların gözlerine bir etki vermiştir.
Hadis-i şerifte “Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar” buyruluyor. Bazı insanların gözlerinde bu vardır. Nazarcının baktığı adam 3 günde ölür. Nazar adamı öldürmez, Allah öldürür ama nazar sebep olur.
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir mezarlıktan geçerken “Bu mezarlıkta yatanların ekseriyeti nazardan ölmüştür” buyuruyor.

nazar da ecelin sebebidir. Nazar adamı öldürecek kadar güçlüdür. Ne gibi?
Sihir gibi. Adamı Allah öldürür ama sihir de kurşun atmak gibi öldürme sebebidir. Nazar da adama kurşun atmak gibi bir göz atar, adama bir bakar, adamın ölümüne sebep olur.

Ama tabi sihirde günahkâr olur, nazarda günahkâr olmaz.

Çünkü adamın gözünde nazar vardır, onu gayrı ihtiyari yapar. Baktığı şey kırılabilir. Nazar etmemek için ise en kolay yol maşaallah demektir.
Ümmü seleme rivayetle peygamber efendimiz evinde bir cariyenin yüzünde sarılık gördü “bunu efsunlayın onda nazar var” buyurdu.
Yine efendimiz Benim ümmetimin ölmesine sebep olan belaların yarısı nazar değmesindendir. Buyurdu.

Kuranı kerim ve hakikat karşısında hasetlerinden deliye dönen kafirler Müşrikler, Hz. Muhammed’e (as) karşı sürekli düşmanca davranıyorlardı…

Onlar Hz. Peygamberin (as) Kur’ân okuduğunu duydukça adeta gözleriyle onu kaydıracak, yiyecek, helâk edecek veya etkileyecek, nazar değdirecek gibi bakıyorlar ve ona “mecnun”, “cinlenmiş” diyorlardı. Hatta bir ara bazı Yahudiler, göz değdirmede mahir gözünün isabeti tecrübe olunmuş kimselerin getirip hususi olarak birkaç kişiyi Efendimize gönderdiler. Bunlar gelip; “Ne kadar güzel yüzün var… Pazuların, sırtın ne kadar güçlü ve güzel” vb. sözlerle nazar değdirmek istediler. Bu olay üzerine, nazar hakkında ayet aşağıdaki âyetler nazil oldu.

“Ve in yekâdüllezine keferû leyüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiuz’zikra leyekûlûne innehû le mecnûn vemâ huve illâ zikrun lil âlemîn.” (Kalem, 68/ 51–52)

“Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’ân’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için) ‘Hiç şüphe yok o bir delidir’ diyorlar. Hâlbuki O (Kur’ân), âlemler için ancak bir öğüt ve uyarıdan başka
Allahu teala onu muhafaza ederdi.

Nazar nedir? Ençok Kimlere nazar değer

En basit tabiri ile bakış aslında. tabi normal bir bakış değil bu. İnsanın bakışı ile karşıdakine zarar veren bir bakış.

Kötü niyetli olması gerekmiyor.
Birçok insan, potansiyel olarak nazar gücüne sahip olduğundan, nazarı dokunan her kişinin kötü niyetli olmadığı tarzında görüşler de mevcuttur. Bu tamamen bilinçsizce olan bir şey bir insan bile isteye nazar değdiremiyor.

Nazarın, bilhassa bebeklerin, çocukların ve kadınların (özellikle gelinler ve hamile kadınlar), besili çiftlik hayvanları, meyve veren ağaç ve ekinlerin, yeni eşya ve binaların üzerinde etkili olduğuna inanılmıştır.

Nazardan korunmak için okunacak dua
Göz değmesi de denilen nazarı önlemek yahut değdiği sanılan nazarın etki ve zararından kurtulabilmek için bazı ayet ve duaların okunması tavsiye edilmiştir.
Nazar(göz) değmesi nasıl önlenir?
Özellikle, Kur’an’daki bütün manaları bünyesinde toplayan Fatiha suresi ile İhlâs suresi okunmalıdırBazı âlimler, bu ayeti nazar değmesinin gerçek ve Allah’ın izniyle meydana geldiğinin delili kabul ederler. Bu sebeple, nazara karşı bu ayetlerin okunması tavsiye edilmiştir.
Nazar ayetleri
Ebû Said el-Hudri (r.a) diyor ki: Resûlüllah (s.a.s) cinlerden ve insan gözünden Allah’a sığınırdı. Bu durum, “Muavvizeteyn (Felak ve Nâs)” sureleri ininceye kadar devam etti. Daha sonra bu sureleri okudu, diğerlerini bıraktı. (İbn Mace, Tıp, 32)

Ayrıca, “Mâşallah”, “Bârekellah” gibi dini metinlerin yazılı bulunduğu kolyelerin taşınmasında da mahzur görülmemiştir.
Bazı âlimler, bu ayeti nazar değmesinin gerçek ve Allah’ın izniyle meydana geldiğinin delili kabul ederler. Bu sebeple, nazara karşı muavvizeteyn ve kalem suresi 51 bu ayetlerin okunması tavsiye edilmiştir.

Nazar/göz değmesi insanı öldürür mü?
Ebu said el hudri diyor ki Peygamber efendimiz cinlerden ve insan gözünden Allaha sığınırdı Bu felak ve nas sureleri ininceye kadar devam etti bu iki sure inince bunları okudu diğerlerini bıraktı.
Herkesin nazarı değebilir anne babanın çocuğuna hatta
Bir peygamberin ümmetine nazarı değebilir.
Bir peygamber ümmetinin çokluğunu beğendi, 70 bin ümmeti bir günde öldü. “Ya Rabbi ne oldu?

Bir günde bütün ümmetim telef oldu” diye sordu. Mevla “Sen onlara nazar ettin. ‘Sizi hayyu, kayyuma sığındırdım.
Maşallah
La havle vela kuvvete illa billah ile başınızdan kötülükleri uzaklaştırdım’ duasını okusaydın ümmetini görünce, onlara bu bela gelmezdi” buyurdu.

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here