Namaz Duaları

1
1144

Namaz duaları namaz esnasında okunan bildiğimiz ayet metinleri içinde yer alan namaz surelerinin dışında kalan kısımlarıdır.
Namaz duaları her namazda okundukları gibi bazı özel namazlarda yine namaz duaları okunabilir.
Namaza önce dua ile başlanır. namaz duaları olarak namaza ilk önce Sübhaneke duası okuyarak dururuz. Rükû ve secde sırasında Sübhane Rabbiyel Ala ve Sübhane Rabbiyel Azim dualarını okuyarak devam ederiz. Namaz sonundaki oturuşta Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli gibi namaz duaları okunur.

Bazı özel namazlar da vardır. Vitir namazında Kunut duaları da okunmalıdır. Cenaze namazında da cenaze duası mutlaka okunmalıdır. Namaz duaları Kuran’da yer almayan fakat Peygamber Efendimiz tarafından namazda okunması söylenen dualardır.
Namaz duaları okunmadan kılınan namazlar eksik olur. namazda okunması gereken namaz duaları insanın Allaha yakışır bir şekilde ibadet etme konusunda ki samimiyetidir.

Sübhaneke Duası
Namazlarda ayakta iken okunan Sübhaneke; her namazın ilk rekatinde iftitah tekbirinden sonra; İkindi ile yatsı namazlarının 3. rekatına kalkınca Fatiha’dan önce; Dörder rekatlı kılınan Teravih namazlarında üçüncü rekate kalkılınca Fatiha’dan önce ve cenaze namazlarında, birinci tekbirden sonra okunmaktadır. Sübhaneke duasının Türkçe okunuşu ile mealini verelim:
Okunuşu: Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük. (cenaze namazlarında eklenir)
Anlamı: Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Ettehiyyatü Duası
Namazlarda tüm oturuşlarda (ister ilk, ister son oturuş olsun) Ettehiyyatü okunur. Bu duanın Türkçe okunuşu ile anlamı şu şekildedir.
Okunuşu: Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh
Anlamı: Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve Peygamberidir.

Allahümme Salli Duası
Bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyatü duasından sonra okunur. Ayrıca İkindi ve Yatsı namazlarının ilk sünnetinin birinci oturuşunda yine Ettehiyyatü’den sonra; 4 rekat şeklinde kılınan Teravih namazlarının tüm oturuşlarında Ettehiyyatü’den sonra okunur. Cenaze namazının ikinci tekbirinden sonra Allahümme Salli ve Barik duaları okunur. Şimdi Allahümme Salli duasının okunuşu ve anlamını öğrenelim:
Okunuşu: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Anlamı: Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allahümme Barik Duası
Bütün namazların son oturuşlarında Ettehiyyatü duasından sonra okunur. Ayrıca İkindi ve Yatsı namazlarının ilk sünnetinin birinci oturuşunda yine Ettehiyyatü’den sonra; 4 rekat şeklinde kılınan Teravih namazlarının tüm oturuşlarında Ettehiyyatü’den sonra okunur. Cenaze namazının ikinci tekbirinden sonra Allahümme Salli ve Barik duaları okunur. Şimdi Allahümme Barik duasının okunuşu ve anlamını öğrenelim:
Okunuşu: Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
Anlamı: Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin

Rabbena Duası
Namazlarda son oturuşta Allahümme Salli ve Barik dualarından sonra okunur. Rabbena Atina duasının okunuşu ve anlamını öğrenelim:
Okunuşu: Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr
Anlamı: Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

Rabbenağfirli Duası
Namazlarda son oturuşta Allahümme Salli ve Barik dualarından sonra Rabbena Atina duasına eklenir. Yani Rabbena duasından sonra okunur. Rabbenağfirli duasının okunuşu ve anlamı şu şekildedir:
Okunuşu: Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minine yevme yekûmü’l hisâb
Anlamı: Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

Kunut 1 Duası
Vitir namazının 3. rekatında Fatiha ve zamm-ı sure okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp iftitah tekbiri alınıp eller bağlanınca okunur. Kunut duasının okunuşu ve anlamı şu şekildedir:
Okunuşu: Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Anlamı: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 Duası
Vitir namazının 3. rekatında Fatiha ve zamm-ı sure okunduktan sonra eller yukarı kaldırılıp iftitah tekbiri alınıp eller bağlanınca Kunut 1 duasından sonra okunur. Kunut 2 duasının okunuşu ve anlamı şu şekildedir:
Okunuşu: Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.
Anlamı: Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

1 YORUM

  1. Namaz kılmayan bir bayandım. Erkek arkadaşımla evlenebilmek için medyum hafize hocamla 20 günlük bir çalışma yaptık. Hocamın dualarıyla namaza başladım allah medyum hafize hocamdan razı olsun. Derin hoca arayanlara tavsiye ediyorum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here