Çevirgel Duası

1
1590

Çevirgel duası nedir
Yüzyıllardır geniş bir coğrafyada okunan çevirgel duasının eski ismi “niyaz-ı rücu”dur.
Çevirgel Duası ile Gideni Geri Getirme Muhabbet celbi yapılıp çok etkilidir ve çevirgel duası denenmiştir
Sizi terk etmeye niyetlenen sevdiğinizi veya eşinizi allah’ın izniyle size tekrar dönmesini sağladığı için döngel duası da denilmektedir. Çevirgel Döngel duası çoğunlukla sevilen şahısları geri getirmek üzere okunsa da aslında kaçırılmış bütün fırsatların yeniden elde edilmesi için de okunabilmektedir.

Çevirgel duası etkili midir
Çevirgel duası yapanlar ve çevirgel duası okuyanlar içerisinde eski sevgilisi geri gelen veya duayı okuduktan sonra eşi ile eski muhabbeti yakalayan sayısız kişi rivayeti vardır. Çevirgel duası faydası gören yuvası yıkılmasından kurtulan kadınların ve erkeklerin şükür duası ettiklerine dair pek çok anlatım bulunmaktadır. Toplumumuzda çevirgel duası kuranda var mı diye merak edilmektedir genellikle çevirgel duasının kocası kendisini terk eden kadınlar tarafından okunduğuna dair yanlış bir kanaat vardır ki bu kesinlikle yanlıştır. yani bu duanın belli bir cinsiyet tarafından okunmasına dair kaide yoktur.
Çevirgel duası büyümüdür diye soranlar oluyor çevirgel duası büyü değildir. Çevirgel duasi kuranda var mı
Çevirgel döngel duası kuranda olmayıp gideni geri getiren geri döndüren denenmiş çok kıymetli bir duadır. Çevirgel duası faziletleri saymakla bitmez.

Çevirgel duası nasıl okunur
Bu dua, cuma günleri. Ve her cuma, abdest alınıp namaz kılındıktan sonra, toplam yedi (7) kez okunur. Her cuma yedi kez okunması gereken
yedi (7) hafta boyunca devam edilir. Yani yedi hafta boyunca her hafta yedi kez olmak üzere toplamda kırk dokuz (49) kez okunmalıdır.

Çevirgel duası nasıl yapılır
Duaya başlamadan önce abdest alıp 2 rekat hacet namazı kılmak ve dua bitiminde surhubad ve kenzül arş dualarınıda okumakla tesiri artmış olur dua içindeki filanca yazan yerlerde kişinin ismi söylenecek (anne ismi ile berebar)
Cevirgel duası arapça bilmeyenler için türkçe orjinal metni şöyledir

Çevirgel duası kur’anda var mı?

Çevirgel duasının içerisinde Allah’ın 15 ism-i şerifini ve Kur’an Surelerini barındırdığı için çok etkili ve tesirlidir. Sureler ve ayetler şunlar: Fatiha Suresi İhlas Suresi, Felak Suresiz Nas Suresi, Zilzal Suresi, Asr Suresi, Ayete’l-Kürsi

Gerçek çevirgel duası orjinal

Bismillahirrahmanirrahîm Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca’nın gönlünü bana dost kıl.
Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca’nın gönlünü çevirgel.
Bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab, sen ol Şan’ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil.
Ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil.
İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bîhürmeti fürkanil azimi ve Kur’ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.
Ve bihürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. İlâhi senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için.
İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmeti için ve duai Kunut ve duai Teşehhüd hürmeti için Filanca’nın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rest getirgil. Bihürmeti Âdem Safiyullah, ve bihürmeti Nuh Neciyyullah, ve bihürmeti İbrahim Halilullah, ve bihürmeti Musa Kelîmullah, ve bihürmeti İsa Ruhullah, ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah, ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah, İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca’nın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.  Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü İlâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için Filanca’nın gönlünü bana çevirgil. İlâhi Musa Aleyhisselâm’ın iki gözü ve yüzü hürmeti için, esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için, İlâhi müminin velmüminat velmüslimine velmüslimati hürmeti için, İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, Filanca’nın aklına, Filanca’nın gönlüne ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil. Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil. İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için, İlâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için, İlâhi Maruf Kerhi ve Cüneydi Bağdadi hürmeti için, İlâhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İlâhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebulleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için, İlâhi Hasan Basri ve Hadibi Acemi hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve müminler hürmeti için sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfeyekünu. Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ileyhi türceun. İlâhi yevme leyenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanca’nın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil. İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi müminler arasında hub eyle. Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilelaserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, Filanca’nın gönlünü bana dost kılıvergil. Ya ilâhelevveline velâhirine. İyyake nabudu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kuranil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin. Ve bihürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yalemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yübsirune. Ve bihürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min resihi fefidyetün min siyamin ve sadakatin evnüsü kin feiza emintüm femen temettea bilumreti ilelhacci. Bismillâhirrahmanirrahîm. Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Velhamdülillâhi rabbilâlemine. Amin

Bu konuda Medyum Hafize Hoca'dan daha ayrıntılı bilgi almak ve işlem yaptırmak için arayın : 0505 070 73 34

1 YORUM

  1. İzmir’de yaşıyorum 2 yıllık ilişkimin bitmesi sonucu yıkıldım İnan’ın internette dua araştırırken hafize hocamın çevirgel duasını gördüm hemen aradım konuştum hafize hocam geri getirme duaları ile sevdiğim adam 3 hafta içinde bana geri geldi. Çok mutluyuz çok teşekkür ederim hocam sizden olmasa ne halde olurdum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here